Wydrukuj tę stronę

Referencje Przedszkole w Lwówku

Lwówek, 21.03.2014r.
 
Przedszkole w Lwówku
Ul. Zbigniewa Świtalskiego 31
64-310 Lwówek
 
LIST REFERENCYJNY
 
Zaświadczam, że w 2013r. Firma „WIMAR M.D.” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Składowej 8 wykonała dla Przedszkola w Lwówku usługę polegającą na położeniu dyspersji pielęgnacyjnej na wykładzinie PVC.
Stwierdzam, że czynność ta została przeprowadzona w sposób profesjonalny, zgodny z umową. Pracownicy wykazali się odpowiednim doświadczeniem oraz starannością. Na uwagę zasługuje także szybka, terminowa realizacja zleconego zadania.
Z pełną świadomością polecamy usługi w/w firmy wszystkim zainteresowanym.

 

Dyrektor Przedszkola
mgr Irena Nowak